lördag 3 januari 2015

Hålla liv i fred så långt det nu går

Ett gott 2015 önskar jag er alla och låt oss hoppas på att världens människor kan hålla sina liv i fred så långt det nu går. Det är svarta krafter som verkar från alla håll. Från höger och vänster är ideologerna på krigsstigen och var och en anser att de har rätt. Så mycket rätt att de är beredda att dö för det.
Vi dom allra flesta vill bara lev i lugn och ro och i fred, frihet, där det verkar ett demokratiskt styre. Vi som vill hålla ett liv så högt är dom allra flesta och majoriteten vinner alltid det är bara en fråga om tid och hur många liv som skall förspillas, hur mycket lidande som skall delas ut. Vi går mot ljusare tider nu och låt vår vilja att försonas, känna apatit, dela rättvist gå framåt med samma takt som ljuset nu kommer till baka. Låt oss hålla detta löfte, vi som är de allra flesta.

Kom ut ur buskaget och visa att vi är i majoritet


4 kommentarer: